Dette website ejes af Espergærde Centret, Nørre Torv 14, 3060 Espergærde, info@e-c.dk, CVR 29 77 60 16. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser, lagrer vi data om dig.

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via nyhedsbrev, hjemmeside, sociale medier eller på et event anvendes til konkurrencer, markedsføring på sociale medier og/eller til at sende dig nyhedsbreve alt efter hvad du har deltaget i og givet samtykke til.

Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger

Vi lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder

Vi har fået dine oplysninger fra en eller flere kilder:

 • Direkte af dig via tilmelding til vores nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
 • Direkte fra dig via dit tilsagn i forbindelse med konkurrencer på events eller lign.
 • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
 • Et af vores databehandlingssystemer (Mailchimp nyhedsbrevsystem, WordPress hjemmeside hos One.com).

Behandlingsgrundlag

Vi er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

 • Vores legitime interesse i at markedsføre Espergærde Centret og butikkerne/virksomhederne her.
 • For at vi kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • For at vi kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Databehandlere

Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • MobilePay og Stripe til betaling af produkter og ydelser
 • MailChimp til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.
 • One.com til håndtering af vores hjemmeside udarbejdet i WordPress.

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage, og såfremt vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforholdet i henhold til bogføringsloven.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige oplysninger, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.